Προαγωγικές εξετάσεις για Α’ και Β’ ΟΔΒΕ (λίστες Aθήνας - Νήσων)

Σας γνωρίζουμε ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για άνοδο των διαιτητών σε παραπάνω κατηγορία θα πραγματοποιηθούν ως εξής:


για Β΄& Α΄Ο.Δ.Β.Ε.: Σάββατο 19 Μαίου 2018 (12:00 - 15:00), στην Αθήνα, στο 35ο Δημοτικό Σχολείο, Κωλλέτη 34
*Οι εξετάσεις για την Γ' κατηγορία διεξάγωνται από τον σύνδεσμο και θα ανακοινωθούν αργότερα. Δεν υπάρχει παράβολο για τις εξετάσεις Γ' Ο.Δ.Β.Ε.
Υπόχρεοι εξετάσεων:
Ύλη εξετάσεων:

1. Επίσημοι κανονισμοί πετοσφαίριση.

2. Γενικός κανονισμός οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων, κεφ. Δ, άρθρα 17,18,21,22, 24, 25.1α,β.γ.δ. όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην επίσημη   ιστοσελίδα  της Ομοσπονδίας.

Το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις, Β΄& Α΄Ο.Δ.Β.Ε., είναι 15€, εκ των οποίων το 30% θα σας επιστραφούν από τον σύνδεσμο με πίστωση στις προσωπικές καρτέλες σας.