Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές (Π..Ο.Π.) 2017-2018

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές περιόδου 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στο link:

https://docs.google.com/…/1hAjeFAtlk5prSsXNpqiOSd…/viewform…

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.