Γενική Συνέλευση ΕΣΠΕΔΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων περί «Γενικών Συνελεύσεων» του Καταστατικού της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.) καλούνται τα μέλη-σωματεία της δύναμής της και οι κ.κ. αντιπρόσωποι αυτών, σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Κυριακή 27  Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 στην αίθουσα του πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας - 3ος όροφος - (διεύθυνση: Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα)

με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

                2.Ανακοίνωση Ταμειακού Απολογισμού Χρήσεως από 16/11/2012 έως 15/11/2016.

                3.Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης χρήσης από 16/11/2012 έως 15/11/2016.

                4.Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και ταμειακού απολογισμού καθώς και απαλλαγή του από πάσης ευθύνης.

               5.Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

               6.Εκλογή μελών Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου και χωρίς περαιτέρω πρόσκληση, την ίδια ημέρα και ώρα 11.00,στον ίδιο χώρο, οπότε (και σύμφωνα με το καταστατικό ) η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως παρισταμένων μελών.