Ίδρυση σχολής προπονητών Β' κατηγορίας

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 1/9/2020 έως 31/8/2021.

Αρχίζει η λειτουργία της παραπάνω σχολής με την δημοσίευσης της στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ την 3/9/2020.
Υπενθυμιζουμε τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχης.

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να είναι κάτοχος διπλώματος Γ΄ Κατηγορίας στην Πετοσφαίριση και αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη ΓΓΑ, η οποία αποκτήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρξη της Σχολής Β΄ Κατηγορίας. (συμπλήρωση ενός έτους με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

3. Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σεμινάριο προπονητών Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τούτο διαπιστωμένου από σχετική βεβαίωση ή δίπλωμα του διοργανώσαντος το σεμινάριο φορέα.

4. Να έχει προπονητική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει το Σωματείο, ελάχιστης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ΄ κατηγορίας σε αναγνωρισμένο από τη ΓΓΑ αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο αποδεικνυόμενο με την κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

5. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

6. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (Να συμπληρώνει το 21ο έτος της ηλικίας του/της έως τις 31/12/2020).

Οι απόφοιτοι ΤΕΦΦΑ με δίπλωμα δευτερεύουσας ειδικότητας στην Πετοσφαίριση ή στην Πετοσφαίριση επίΆμμου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη σχολή αντί των ανωτέρω γενικών προϋποθέσεων (2) έως (5).
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
Η Ακριβής ημερομηνία καταθέσης στην ΓΓΑ των δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί συντομα