Ειρήνη Μουλά και Γιάννης Ιωαννίδης εκπροσωπούν τη χώρα μας στην Αλγερία