Εγγραφές νέων αθλητών και αθλητριών 2022-23

Ξεκίνησε η Εγγραφή των νέων αθλητών και αθλητριών για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.


Αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα :

Συγκεντρωτικά, για την εγγραφή των Νέων Αθλητών/τριών, θα χρειαστεί η υποβολή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Ο.ΠΕ. των παρακάτω δικαιολογητικών:

ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

(ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ)


Αίτηση
Ταυτότητα ή Διαβατήριο
Φωτογραφία
Υπεύθυνη Δήλωση Πατέρα (μέσα από το gov.gr ή επικυρωμένη από ΚΕΠ)
Υπεύθυνη Δήλωση Μητέρας (μέσα από το gov.gr ή επικυρωμένη από ΚΕΠ)
Παράβολο Πέντε Ευρώ (5.00 €) για όσους έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1987

(ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ)

Αίτηση
Πιστοποιητικό Γέννησης  ή  Διαβατήριο
Φωτογραφία
Υπεύθυνη Δήλωση Πατέρα (μέσα από το gov.gr ή επικυρωμένη από ΚΕΠ)
Υπεύθυνη Δήλωση Μητέρας (μέσα από το gov.gr ή επικυρωμένη από ΚΕΠ)
Παράβολο Πέντε Ευρώ (5.00 €) για όσους έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1987

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Αίτηση
Διαβατήριο
Άδεια Διαμονής (ή Βεβαίωση Κατάθεσης Αίτησης για έκδοση Άδειας Διαμονής)
Φωτογραφία
Υπεύθυνη Δήλωση Πατέρα (μέσα από το gov.gr ή επικυρωμένη από ΚΕΠ)
Υπεύθυνη Δήλωση Μητέρας (μέσα από το gov.gr ή επικυρωμένη από ΚΕΠ)
Παράβολο Πέντε Ευρώ (5.00 €) για όσους έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1987

Οι Υπηρεσίες της ΕΟΠΕ θα φροντίσουν ώστε, νέοι αθλητές και αθλήτριες, με πλήρεις αιτήσεις εγγραφής, να αγωνιστούν στα Σωματεία τους στην έναρξη των νέων Πρωταθλημάτων (8-9.10.2022).

Την εβδομάδα 3-7/10/2022, θα εξεταστούν Αιτήσεις Εγγραφής των Σωματείων των Ενώσεων ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ, ΕΠΕΣΘ, ΕΣΠΕΚ, ΕΣΠΕΜ, ΕΣΠΕΔΕ και ΕΣΠΕΚΕΛ, που πραγματοποιούν την έναρξη των Πρωταθλημάτων τους το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9/10/2022.