Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Ο.ΠΕ. 2023, Εγκύκλιος Γ.Σ. και Υπόδειγμα για Ορισμό Αντιπροσώπου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.)
κατά την υπ’ αριθμ. 77 συνεδρίαση της 21.12.2022 αποφάσισε την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 17η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00’. στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Μαρτίου και ώρα 09.00’, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.