Ο Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος αποχωρεί από την Ένωση Ιλίου