Σχολή προπονητών πετοσφαίρισης Γ' κατηγορίας (δικαιολογητικά)

Μετά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής διοίκηση της σχολής προπονητών της ΓΓΑ αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Από 1η Απριλίου έως 9 Μαΐου θα γίνει η κατάθεση των δικαιολογητικών για την φοίτηση στην σχολή Γ κατηγορίας Πετοσφαίρισης.

Στις οδηγίες θα υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ΄ΚΑΤ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ