Αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π.

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΠ την Τρίτη 21 Μαΐου και αποφάσισε:

Έγινε ο αγωνιστικός και διοικητικός απολογισμός της αγωνιστικής περιόδου 2023-24.

Επικύρωσε τη βαθμολογία και την τελική κατάταξη της αγωνιστικής περιόδου 2023-24.

Συζητήθηκε το ζήτημα της αύξησης των ομάδων στη Volley League από 10 σε 12.

Επιβεβαιώθηκε και επικαιροποιήθηκε η απόφαση του Δ.Σ. για το θέμα σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. είναι θετικό στην αύξηση του αριθμού των ομάδων από 10 σε 12 με την προϋπόθεση πως ο αριθμός των ξένων αθλητών θα αυξηθεί από 4 σε 5.