Την Παρασκευή 30/9 η τελευταία ημέρα κατάθεσης της Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο της ΓΓΑ