Διαθέσιμη η εκπαιδευτική πλατφόρμα του Erasmus+ ISports

Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες για την δημιουργία πλατφόρμας και συγκέντρωσης εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης για την προστασία των νεαρών αθλητών από κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης,

ενδυναμώνοντας τους επαγγελματίες του αθλητισμού, τους νέους αθλητές και τους αθλητικούς συλλόγους για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον αθλητισμό.

Εργασίες που αφορούν το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει η ΕΟΠΕ Erasmus + ISports. Η πλατφόρμα (https://project-isports.eu) πλέον είναι στην διάθεση όλων των ευαισθητοποιημένων πολιτών, αθλητών/τριών, προπονητών/τριών, γονέων, κλπ προκειμένου να εγγραφούν και να ξεκινήσουν δωρεάν την εκπαίδευσή τους. Είναι καιρός να δραστηριοποιηθούμε όλοι στον χώρο του αθλητισμού για να ελαχιστοποιήσουμε τέτοιου τύπου κρούσματα στον χώρο μας.

Στην τελευταία συνάντηση για το ISports που πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη, την ΕΟΠΕ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Ειρήνη Χαράφια Προϊσταμένη Διοικητικών υπηρεσιών ΕΟΠΕ και Κατερίνα Μουστάκα από το Διοικητικό προσωπικό ΕΟΠΕ.

Η εγγραφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του ISports γίνεται στο link: https://vle.project-isports.eu

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ενότητες:

• Ενότητα 1: Ορισμός της σεξουαλικής παρενόχλησης
• Ενότητα 2: Πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης
• Ενότητα 3: Καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης: Αναφορά περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης εντός αθλητικών συλλόγων.
• Ενότητα 4: Διερεύνηση και διορθωτικές ενέργειες: Καθιέρωση πολιτικών και διαδικασιών αντίδρασης σε μια καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης & Πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνηγορίας των θυμάτων.
• Ενότητα 5: Μηχανισμός ISports - Μελέτες περιπτώσεων.

Παράλληλα, τα συμμετέχοντα άτομα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν το εκπαιδευτικό υλικό, να υποβάλλουν σχόλια και ερωτήσεις καθώς και να διασυνδεθούν με άλλους-ες επαγγελματίες μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.