Καμπανάκι από τον Άρειο Πάγο για τους αιφνίδιους θανάτους αθλουμένων: Τα κριτήρια για την έρευνα από τους αρμόδιους Εισαγγελείς

Οδηγίες προς τους Εισαγγελείς για τον τρόπο διερεύνησης στις περιπτώσεις, όπου σημειώνονται αιφνίδιοι θάνατοι αθλουμένων, δίνει με εγκύκλιο της η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βιργινία Σακελλαροπούλου, σημειώνοντας τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί στη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων, καθώς και την πλέον πρόσφατη απώλεια ενός 42χρονου αρχισμηνία, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τη λήξη αγώνα όπου συμμετείχε με την ομάδα της Αεροπορίας.


Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου προς τους Εισαγγελείς πως «στις περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου αθλουμένων, η έρευνα θα πρέπει να δώσει απάντηση και στο ερώτημα εάν ο θανών είχε υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και είχε διαπιστωθεί η δυνατότητά του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αθλήματος».

Όπως αναφέρει «σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου προσώπου εν γένει, δικονομικά, σχηματίζεται δικογραφία, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου και συγκεκριμένα εάν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε δόλια ή αμελή ενέργεια τρίτου. Στη δικογραφία αυτή συνήθως περιλαμβάνονται καταθέσεις των οικείων του θανόντος, καταθέσεις ατόμων που έχουν ιδία αντίληψη του περιστατικού, ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας- νεκροτομής, καθώς και τα αποτελέσματα ιστολογικής ή/ και τοξικολογικής ανάλυσης, εφόσον διενεργήθηκαν τοιαύτες».

Και προσθέτει: «Εάν από τα στοιχεία της δικογραφίας κρίνεται ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, δικονομικά η δικογραφία τίθεται στο αρχείο από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος υποβάλλει αυτήν στον Εισαγγελέα Εφετών για έγκριση της αρχειοθέτησης, κατ’ άρθ. 43 Κ.Π.Δ., αναφέροντας στον Εισαγγελέα Εφετών τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο Εισαγγελέας Εφετών εάν έχει την ίδια άποψη με τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών εγκρίνει την αρχειοθέτηση, διαφορετικά παραγγέλλει αναλόγως (άρθ. 4384 Κ.Π.Δ.)».
Αιφνίδιοι θάνατοι αθλουμένων: Ποινικές ευθύνες εάν δεν υπήρξε ιατρικός έλεγχος
Σύμφωνα με την εγκύκλιο «εάν δεν είχε λάβει χώρα προσηκόντως ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος, είναι δυνατόν να προκύψει ποινική ευθύνη παντός ενεχομένου (π.χ. προπονητών, διαιτητών αγώνα, ιατρών, γονέων επί ανηλίκων αθλουμένων κ.λπ.)».

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζει τις διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες «η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες».

Περαιτέρω, γίνεται μνεία ότι ανάλογα ισχύουν για τον εργασιακό αθλητισμό. Συγκεκριμένα κατά την διάταξη του άρθ. 40 Ν. 4908/2022 «Η πιστοποίηση της υγείας των αθλούμενων εργαζομένων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε διοργάνωση ή πρόγραμμα εργασιακού αθλητισμού. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων και καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλούμενου εργαζόμενου και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της».

Αιφνίδιοι θάνατοι αθλουμένων: Οι προβλέψεις για σχολικό αθλητισμό
Επίσης, όσον αφορά το σχολικό αθλητισμό, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηρείται – σύμφωνα με την εγκύκλιο – με ευθύνη των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο αξιοποιείται για την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Κατά τη διάταξη του άρθ. 8&3 εδ. β,γ,δ Ν. 3194/2003, όπως η παρ. 3 αντικ. με την παράγραφο 2 του άρθ. 11 Ν. 4229/2014 «Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται μετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και τη διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και παρακλινικής εξέτασης. Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και από άλλους ιατρούς».

Στα ιδιωτικά γυμναστήρια

Τέλος, στην εγκύκλιο επισημαίνεται πως σχετικά με την διαπίστωση της κατάστασης της υγείας των αθλουμένων σε ιδιωτικά γυμναστήρια (άρθ. 32 Ν. 2725/1999), ορίζονται τα ακόλουθα (άρθ. 3&9 ΠΔ 219/2006 ): «Για την εγγραφή εκγυμναζόμενου απαιτείται η τήρηση ειδικής κάρτας, στην οποία βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται ή να αθλείται στο διδασκόμενο άθλημα. Η ίδια προϋπόθεση απαιτείται και για την κατ ́ έτος ανανέωση της εγγραφής. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής οφείλουν να επιδεικνύουν τις κάρτες εκγυμναζόμενων κατά τον έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ